صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۲۴,۰۵۹,۶۸۸,۴۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۵۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۴۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۴۸۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۸,۵۲۳ ۱۸,۴۸۱ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۴,۰۵۹,۶۸۸,۴۶۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۹,۲۲۹ ۱۹,۱۸۶ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۹,۳۲۴,۰۶۸,۴۱۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۹,۲۲۹ ۱۹,۱۸۷ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۹,۳۵۲,۴۳۰,۴۸۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۹,۲۳۰ ۱۹,۱۸۸ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۹,۳۸۰,۷۹۲,۶۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۹,۷۷۴ ۱۹,۷۳۱ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۶,۵۷۲,۱۱۵,۶۸۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۹,۷۷۵ ۱۹,۷۳۲ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۶,۶۰۱,۱۳۲,۲۲۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۹,۷۷۵ ۱۹,۷۳۳ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۶,۶۳۰,۱۴۸,۸۶۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۲۰,۰۷۵ ۲۰,۰۳۲ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۱,۶۲۰,۷۷۵,۶۵۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۹,۹۰۰ ۱۹,۸۵۸ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۲,۸۷۸,۹۴۸,۴۳۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۸,۹۷۱ ۱۸,۹۳۰ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۶,۵۰۶,۶۷۹,۱۲۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۹,۲۹۰ ۱۹,۲۴۱ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۲,۰۶۷,۲۶۷,۶۳۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۲۰,۳۱۴ ۲۰,۱۴۸ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۳۷۵,۵۶۸,۸۶۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۲۰,۳۱۴ ۲۰,۱۴۸ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۴۰۹,۶۰۴,۵۹۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۲۰,۳۱۵ ۲۰,۱۴۹ ۰ ۱,۵۰۸,۵۴۲ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۴۴۳,۶۴۰,۴۳۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۲۰,۱۷۴ ۲۰,۰۰۵ ۰ ۰ ۵۶,۲۲۰,۳۸۶ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۴۸,۴۹۱,۴۵۸ ۹۷۰,۰۸۹,۰۴۳,۱۹۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۲۱,۰۹۵ ۲۰,۹۴۰ ۰ ۰ ۵۶,۲۲۰,۳۸۶ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۴۸,۴۹۱,۴۵۸ ۱,۰۱۵,۴۱۶,۹۰۷,۰۳۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲۱,۴۵۶ ۲۱,۳۱۲ ۰ ۰ ۵۶,۲۲۰,۳۸۶ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۴۸,۴۹۱,۴۵۸ ۱,۰۳۳,۴۷۳,۷۷۵,۴۵۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۲۰,۸۴۷ ۲۰,۷۲۸ ۰ ۰ ۵۶,۲۲۰,۳۸۶ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۴۸,۴۹۱,۴۵۸ ۱,۰۰۵,۱۲۰,۱۳۳,۵۹۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۲۰,۰۷۰ ۱۹,۹۵۶ ۰ ۰ ۵۶,۲۲۰,۳۸۶ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۴۸,۴۹۱,۴۵۸ ۹۶۷,۶۸۲,۳۰۲,۸۹۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۲۰,۰۷۰ ۱۹,۹۵۶ ۰ ۰ ۵۶,۲۲۰,۳۸۶ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۴۸,۴۹۱,۴۵۸ ۹۶۷,۷۰۶,۷۱۲,۶۱۰