صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۱,۰۸۰,۱۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۸,۹۱۹,۸۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۶۹,۷۶۵,۲۶۰,۰۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۹۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۹۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۹۴۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲۴,۹۶۱ ۲۴,۹۴۵ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۸,۸۳۶,۳۲۸ ۱۶,۵۶۵,۲۵۶ ۱۳۱,۰۸۰,۱۲۸ ۳,۲۶۹,۷۶۵,۲۶۰,۰۱۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲۴,۳۷۲ ۲۴,۳۵۶ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۴۰۷,۸۲۴,۰۷۴,۴۹۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲۴,۱۴۹ ۲۴,۱۳۴ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۳۷۶,۷۰۵,۶۳۵,۷۲۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۲۴,۴۹۶ ۲۴,۴۸۱ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۴۲۵,۳۲۰,۳۶۹,۹۴۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲۴,۲۸۱ ۲۴,۲۶۴ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۳۹۴,۹۶۶,۶۴۴,۶۸۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۲۴,۲۷۳ ۲۴,۲۵۷ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۳۹۳,۹۴۴,۲۲۶,۶۳۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲۴,۲۷۲ ۲۴,۲۵۵ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۳۹۳,۷۴۰,۷۹۲,۵۸۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲۳,۵۳۵ ۲۳,۵۱۹ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۲۹۰,۷۵۹,۶۱۳,۷۸۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲۳,۰۰۱ ۲۲,۹۸۵ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۲۱۶,۰۱۸,۴۸۰,۶۵۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۲۳,۰۳۱ ۲۳,۰۲۰ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۲۲۰,۹۳۹,۲۴۵,۸۰۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲۲,۹۲۰ ۲۲,۹۰۹ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۲۰۵,۲۸۴,۴۳۵,۵۱۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۲۲,۲۲۲ ۲۲,۲۱۱ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۱۰۷,۶۲۷,۰۵۱,۷۶۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۲۲,۲۲۰ ۲۲,۲۰۹ ۰ ۱۶,۵۰۰,۹۳۵ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۱۰۷,۴۲۴,۵۹۲,۰۸۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۲۴,۰۵۰ ۲۴,۰۳۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۲,۹۶۶,۵۵۶,۳۴۳,۸۵۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۲۴,۰۵۶ ۲۴,۰۴۳ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۲,۹۶۷,۲۹۰,۲۶۴,۳۶۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۲۳,۸۶۷ ۲۳,۸۵۵ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۲,۹۴۴,۰۵۱,۴۳۲,۱۹۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۲۳,۶۲۶ ۲۳,۶۱۴ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۲,۹۱۴,۳۳۶,۰۶۸,۸۷۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۲۴,۲۱۲ ۲۴,۱۹۹ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۲,۹۸۶,۵۸۰,۵۹۱,۹۸۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۲۵,۲۶۴ ۲۵,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۳,۱۱۶,۴۰۳,۱۷۱,۰۵۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۲۵,۲۶۲ ۲۵,۲۵۰ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۳,۱۱۶,۲۰۱,۱۱۷,۴۶۶