صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامی به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشندعنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

مبلغ صفر ریال

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

مبلغ صفر ریال

کارمزد مدیر

سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق*.

کارمزد متولي

سالانه یک در هزار از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق که سالانه حداقل 150 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود.

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ ثابت 80 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل 3 در هزار خالص ارزش روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد. **

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه  مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.***

 

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

 

کارمزد صدور

مبلغ صفر ریال برای صدور واحد سرمایه گذاری

 

مدير

 

 

 

کارمزد ابطال

مبلغ صفر ریال برای ابطال واحد سرمایه گذاری

 

مدير