صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سهام جدید جهت بازارگردانی مورخ ۹۸.۱۰.۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ تغییر سهام بازارگرانی ۹۸.۰۳.۲۹ تغییرات امیدنامه