صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق: تغییر سهام جهت بازارگردانی مورخ 98.03.29
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید طبق ماده 23 اساسنامه، در روز چهارشنبه مورخ 1398/03/29 ساعت 15 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست