صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 1400.06.22
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 1400.06.22
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست