صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ۹۹.۰۴.۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
2 دعوت به مجمع صندوق: افزایش سقف واحدها- تغییر کارمزد حسابرس مورخ 99.04.08 ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
3 تصمیمات مجمع صندوق:سهام جدید جهت بازارگردانی مورخ ۹۸.۱۰.۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
4 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۹۸.۱۰.۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
5 دعوت به مجمع صندوق: افزودن سهام جهت بازارگردانی مورخ 98.10.10 ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
6 تصمیمات مجمع صندوق:تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
8 دعوت به مجمع صندوق:تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 98.06.05 ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
9 تصمیمات مجمع صندوق: تغییر سهام جهت بازارگردانی مورخ ۹۸.۰۳.۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
10 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
12
سایز صفحه