صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ (۱.۹۳) (۱.۹۹) (۹۹.۹۲) (۹۹.۹۴)
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶ ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ (۰.۷) (۰.۹۱) (۹۲.۱۶) (۹۶.۴)
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱.۰۴ ۰.۸۸ ۴,۲۴۳.۳۴ ۲,۳۰۸.۷۲
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ (۰.۱۵) ۰.۰۶ (۴۳.۲۱) ۲۲.۷۵
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ (۱.۱) (۰.۰۹) (۹۸.۲۲) (۲۹.۱۳)
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۳.۱ ۲.۸۷ ۶,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۰.۹۹) (۱.۵) (۹۷.۴) (۹۹.۶)
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۲.۲۲) (۲.۶۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۴۵ ۰.۱۳ ۴۱۱.۰۹ ۶۰.۲۴
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۱.۰۲) (۰.۷۱) (۹۷.۶۵) (۹۲.۶)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۱.۵۳) (۱.۴۹) (۹۹.۶۴) (۹۹.۵۹)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ (۰.۰۴) ۰.۲۴ (۱۲.۷۶) ۱۴۲.۷۵
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰