صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۹۳ ۳.۶۳ ۲,۷۹۰.۶۹ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۳) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۱ ۰.۳۷ ۴۴.۶۱ ۲۸۲.۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۶۵ ۲.۴۶ ۹۷۵.۸ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۵۶ ۲.۱۶ ۶۷۵.۷۴ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۶) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۶۶ ۲.۴۸ ۱,۰۰۷.۳ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۳۴ (۰.۸۳) ۲۵۰.۹۲ (۹۵.۱۵)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۹ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۹۳ ۲.۰۸ ۲,۸۳۵.۶۳ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۹۸ (۰.۷۲) ۳,۴۵۶.۱۷ (۹۲.۹)
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۷۳ ۲.۳۶ ۵۲,۷۴۰.۰۷ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷