صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲.۴۲ (۱.۳۵) ۶۱۳,۳۸۳.۸۸ (۹۹.۳)
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۹۲ ۱.۲۳ ۲,۷۲۸ ۸,۴۹۵.۰۲
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۱.۴۲) (۰.۵۶) (۹۹.۴۵) (۸۷.۲۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۸۹ ۱.۵۸ ۲,۴۷۸.۴۹ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۶ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳.۱۳ ۳.۷۳ ۷,۶۷۰,۰۰۰ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲.۳۲ ۱.۸۲ ۴۳۷,۰۵۵.۱۲ ۷۲,۵۶۳.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ (۰.۱۵) ۱.۳ (۴۲.۶۱) ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰.۴۸ ۰.۷۸ ۴۸۳.۷۲ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۳.۱۴ ۲.۱۸ ۸,۰۳۰,۰۰۰ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ (۷.۶) ۰ (۱۰۰) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ (۰.۰۲) ۰.۷۵ (۸.۷۱) ۱,۴۵۱.۹۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۷۹ (۰.۲۷) ۱,۶۵۵.۳۸ (۶۲.۷۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱.۰۲ (۲.۰۴) ۳,۹۷۰.۰۵ (۹۹.۹۵)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ (۲.۴۲) (۱.۷۷) (۹۹.۹۹) (۹۹.۸۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۴.۱۷) (۲.۱۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۶)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۱.۴۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۳ ۰