صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ (۱.۷۲۵)% (۱.۹۷۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ (۱.۰۷)% %۱.۵۳۷
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ %۵.۰۲۶ %۶.۳۷۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ %۱۶.۷۲۷ %۱۷.۰۵۷
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ (۹.۹۳)% %۲.۴۵۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ %۱۲۸.۴ %۷۹۸.۴۱۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۸۸۱۹ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%