صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند. برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشندعنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

مبلغ صفر ریال

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

مبلغ صفر ریال

کارمزد مدیر

سالانه حداکثر 1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و متوسط ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق که سالانه حداقل 400 میلیون ریال و حداکثر 600  میلیون ریال خواهد بود.

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ ثابت 500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل 3 در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. **

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

1-     2 میلیاردریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2-     به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ 150 میلیون ریال؛

4-     ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه­ دارایی­ ها

ارزش دارایی­ ها به میلیارد ریال

از صفر تا 30.000

از 30.000 تا 50.000

بالای 50.000

ضریب

0.00025

0.00015

0.000005

 

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

 

کارمزد صدور

مبلغ صفر ریال برای صدور واحد سرمایه گذاری

 

مدیر

 

 

 

کارمزد ابطال

مبلغ صفر ریال برای ابطال واحد سرمایه گذاری

 

مدیر