صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ تصمیمات مجمع - تغییرات در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تصمیمات مجمع مجمع - تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۲۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ تصمیمات مجمع صندوق: تغییر پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ تصمیمات مجمع صندوق: افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ تصمیمات مجمع- تغییر کارمزد متولی و حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ تصمیمات مجمع- حذف بازارگردانی سهم همراه اول مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تصمیمات مجمع- تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق مورخ ۹۹.۰۸.۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تصمیمات مجمع صندوق: افزودن سهم ارتباطات سیار جهت بازارگردانی مورخ ۹۹.۱۰.۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ تصمیمات مجمع -حذف بازارگردانی سهم غلتک سازان ۹۹.۰۸.۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ تصمیمات مجمع -تغییر تعهدات غلتک سازان ۹۹.۰۷.۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ تصمیمات مجمع صندوق:تصویب صورت های مالی سالانه-تغییر حسابرس مورخ ۹۹.۰۶.۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ تصمیمات مجمع صندوق: افزودن سهام جهت بازارگردانی مورخ ۹۹.۰۷.۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ تصمیمات مجمع صندوق: تغییر تعهدات جهت بازارگردانی واحد های صندوق عیار مورخ ۹۹.۰۴.۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ تصمیمات مجمع صندوق: افزایش سقف واحدها- تغییر کارمزد حسابرس مورخ ۹۹.۰۴.۰۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سهام جدید جهت بازارگردانی مورخ ۹۸.۱۰.۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ تغییر سهام بازارگرانی ۹۸.۰۳.۲۹ تغییرات امیدنامه