صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تصمیمات مجمع - تغییرات در اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ساعت ۱۶ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ تصمیمات مجمع -تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۰۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ تغییر آدرس تغییرات اساس نامه