صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق - افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ 1401.04.04
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق - افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ 1401.04.04
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید با موضوع افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی صندوق، روز شنبه مورخ 1401.04.04 ساعت 15 به نشانی بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان‌کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51، طبقه 7 تشکیل می‌گردد.

پیوست