صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوت به مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ 1401/09/20 ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
2 تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی بانک خاورمیانه (وخاور) مورخ 1401/07/19 ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
3 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی بانک خاورمیانه (وخاور) مورخ 1401/07/19 ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
4 دعوت به مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی بانک خاورمیانه (وخاور) مورخ 1401/07/19 ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
5 تصمیمات مجمع - تغییرات در امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/22 ساعت 17 ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
6 تصمیمات مجمع - تغییرات در اساسنامه صندوق مورخ 1401/06/22 ساعت 16 ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
7 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/06/22 ساعت 15 ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
8 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه، تغییرات در اساسنامه و تغییرات در امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/22 ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
9 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق آوند، صندوق عیار و سهم بانک خاورمیانه مورخ 1401/06/06 ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
10 تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق آوند، صندوق عیار و سهم بانک خاورمیانه مورخ 1401/06/06 ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
سایز صفحه