صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع صندوق - افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ 1401.04.04 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
2 اسامی حاضرین در مجمع صندوق - افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ 1401.04.04 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
3 تصمیمات مجمع - امکان دریافت اعتبار و تسهیلات بابت خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه مورخ 1401.03.23 ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
4 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ 1401.03.23 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
5 دعوت به مجمع صندوق - افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ 1401.04.04 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
6 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.18 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
7 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ 1401.03.18 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
8 دعوت به مجمع - امکان دریافت اعتبار و تسهیلات بابت خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه مورخ 1401.03.23 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
9 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.18 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
10 تصمیمات مجمع صندوق: تغییر پارامترهای بازارگردانی مورخ 1401.01.28 ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
سایز صفحه