صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق مورخ 1401.05.22 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
2 تصمیمات مجمع صندوق - افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ 1401.04.04 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
3 اسامی حاضرین در مجمع صندوق - افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ 1401.04.04 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
4 تصمیمات مجمع - امکان دریافت اعتبار و تسهیلات بابت خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه مورخ 1401.03.23 ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
5 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ 1401.03.23 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
6 دعوت به مجمع صندوق - افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ 1401.04.04 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
7 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.18 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
8 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ 1401.03.18 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
9 دعوت به مجمع - امکان دریافت اعتبار و تسهیلات بابت خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه مورخ 1401.03.23 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
10 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.18 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
سایز صفحه