صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 دعوت به مجمع- تغییر تعهدات بازارگردان در سهم غلتک سازان مورخ 99.07.16 ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
42 تصمیمات مجمع صندوق: افزودن سهام جهت بازارگردانی مورخ 99.07.09 ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
43 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ 99.07.09 ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
44 دعوت به مجمع صندوق: افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ 99.07.09 ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
45 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ 99.06.25 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
46 دعوت به مجمع صندوق: تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 99.06.25 ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
47 تصمیمات مجمع صندوق: تغییر تعهدات جهت بازارگردانی واحد های صندوق عیار مورخ 99.04.25 ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
48 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ 99.04.25 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
49 دعوت به مجمع صندوق: تغییر تعهدات جهت بازارگردانی واحد های صندوق عیار مورخ 99.04.25 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
50 تصمیمات مجمع صندوق: افزایش سقف واحدها- تغییر کارمزد حسابرس مورخ 99.04.08 ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
سایز صفحه