صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ضامن صندوق

ضامن صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید فاقد رکن ضامن نقدشوندگی می باشد.