صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱.۶۲ ۰.۵۱ ۳۵,۲۷۲.۴۹ ۵۴۷.۹۳
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۰ ۰.۱۷ (۱.۷۶) ۸۵.۳۴
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰.۶۱ ۰.۲۹ ۸۰۵.۰۹ ۱۸۶.۳۵
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ (۱.۰۸) (۱.۲) (۹۸.۱۱) (۹۸.۸)
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ (۰.۶) (۰.۲) (۸۹.۰۸) (۵۱.۴۸)
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ (۳.۵۴) ۰.۳۷ (۱۰۰) ۲۷۹.۳۷
۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰.۱۶ (۰.۰۷) ۷۷.۷۱ (۲۱.۷۸)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ (۳.۴۷) (۱.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۷۸)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ (۱.۳۹) (۰.۶۶) (۹۹.۳۹) (۹۱.۱۲)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰.۳۴ ۰.۱۱ ۲۴۶.۴۷ ۴۸.۷۱
۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ (۰.۰۸) ۰ (۲۵.۲۴) ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۰.۵۱ ۰.۲ ۵۳۳.۴۳ ۱۱۰.۸۵
۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱.۴۳ (۰.۰۶) ۱۸,۰۱۲.۵۸ (۲۰.۸۱)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰