صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۲۰.۴۷ ۳۵۴.۷۵
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰.۲۸ ۰.۱۵ ۱۷۸.۹۵ ۷۴.۵
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ (۰.۱۲) (۰.۱۴) (۳۵.۸۱) (۴۰.۶۱)
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۰.۲۵) (۰.۱۴) (۶۰.۶۱) (۴۰.۰۸)
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۱۲ ۰.۱۸ ۵۵.۶۱ ۹۲.۸
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰.۱۷ (۰.۰۷) ۸۳.۳۱ (۲۱.۷)
۹ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ (۱.۷۱) ۰.۲۸ (۹۹.۸۱) ۱۸۰.۲
۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۶۸ ۰.۸۳ ۱,۰۹۹.۷۸ ۱,۹۳۱.۶۱
۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ (۰.۶۷) (۱.۴۵) (۹۱.۴۷) (۹۹.۵۲)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ (۲.۳۱) ۰ (۹۹.۹۸) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ (۰.۰۱) ۰.۲۲ (۲.۲۱) ۱۲۵.۷۴
۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۳۶ ۰.۱۶ ۲۷۵.۸ ۷۹.۰۸
۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ (۰.۳۶) (۰.۷۷) (۷۲.۷۹) (۹۴.۱۱)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ (۰.۵۶) (۰.۴۹) (۸۶.۹) (۸۳.۲۱)
۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸۳ ۲۴۱.۱۶ ۱,۹۴۳.۲۹
۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰