صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ %۰.۰۵۱ %۰.۴۱۶
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ %۰.۰۷۷ %۰.۴۶۵
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ %۰.۹۳۳ %۱۲.۷۳۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ (۱۷.۲۷۳)% (۱.۷۵)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ (۳۲.۱۶۴)% (۸.۲۸۶)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ (۲۹.۲۹۳)% %۳.۶۸۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ %۵۶.۸۵ %۸۰۲.۵۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۹.۴۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲۶.۲۸)% (۹.۵۵)%