صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ (۰.۵۱۲)% (۰.۷۹۸)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ (۰.۵۵۵)% (۱.۲۳)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ (۱.۶۶۹)% (۲.۶۱۷)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ %۰.۸۷۹ %۲.۷۱۱
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ %۳.۱۲ %۹.۱۲۶
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ %۱۱.۸۴۶ %۱۹.۴۶۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ %۱۲۷.۳۶ %۸۵۸.۳۲۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۹.۴۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲۶.۲۸)% (۹.۵۵)%