صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ %۰.۵۰۴ (۰.۴۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ (۸.۳۷۱)% (۴.۳۴۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ (۱۱.۱۹۳)% (۶.۸۹۷)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ (۰.۶۴۱)% %۱۲.۱۱۴
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ (۸.۸۱۴)% %۲.۲۲۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ %۱۰۹.۳۹ %۸۱۷.۳۰۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۹.۴۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲۶.۲۸)% (۹.۵۵)%