صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ مشاور سرمایه گذاری ایده مفید ۳,۵۰۰
۲ شرکت سبدگردان مفید ۳,۴۹۶,۵۰۰