صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
دارندگان واحدهای ممتاز

 

صاحبان واحدهاي ممتاز

 

رديف نام تعداد
1 شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)
3,496,500
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص) 3,500
جمع 3.500.000